Неділя
16.12.2018
04:55
Форма входу
Категорії розділу
1. Буремний 1917. [5]
Події на Волині періоду 1917 року
2. Від УЦР до Гетьманату, від Гетьманату до Директорії. [7]
Події на Західній Волині у 1918 році.
3. На трьох фронтах. [10]
Російсько (більшовицька) - українська та польсько-українська війни 1919 року на території Західної Волині.
4. «За вашу і нашу свободу!?» [14]
Події більшовицько-польської війни 1920 року на території Волині.
Пошук
Наше опитування
Чи готувався СРСР до нападу на Німеччину у 1941 р.

Всього відповідей: 375
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Бої місцевого значення

Каталог статей

Головна » Статті » Між трьох вогнів. » 1. Буремний 1917.

Джерела і примітки до частини 1
 1. Оксенюк Р.Н. Нариси історії Волині. Видавництво Львівського університету. Львів, 1970. с. 68.
 2. Папакін Г.В. Павло Скоропадський; патріот державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003. – 282с. с.36, 37, 234.
 3. Там само, с. .251.
 4. Оксенюк Р.Н. Вк.праця. с. 69.
 5. Цитується за; Папакін Г.В. Павло Скоропадський; патріот державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003. – 282с. с. 37, 257.
 6. Там само, с.255.
 7. Залесский К.А. Кто был кто в первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь. Москва, 2003.
 8. Федір Сумнєвич. Дещо з українського руху в 412 Київській Пішій Дружині. За державність. // За Державність. Матеріяли до історії Війська Українського.- Львів, 1935. – Зб. 6., с.189-193, с. 190.
 9. Там само, с.189-193, с. 191-192.
 10. Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, Східноєвропейський дослідний інститут ім.В.К.Липинського. Київ-Філадельфія, 1995, 492с., с.56.
 11. Михайлюк О.Г., Кічий І.В. Історія Луцька. Львів, 1991, с.60.
 12. Выдержка из доклада о поездке на фронт членов Государственной думы А.М.Масленникова и П.М.Шмакова. Цитується за - Головин H.H. Россия в Первой мировой войне. — Париж, 1939. с.485-495, с.486.
 13. Там само с.488.
 14. Там само,с.485-495, с.491-492.
 15. Там само, с.485-495, с493-495.
 16. Рацілевич А.П. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – листопаді 1918 року (історіографія проблеми). // Історичний журнал. – 2004. – № 3.
 17. Оксенюк Р.Н. Вк.праця, с. 73-74.
 18. Там само, с.76.
 19. Там само.
 20. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. // Волинська область// Головна редакція Української Радянської енциклопедії. – Київ – 1970. 746с. с.62.
 21. Краснов П.Н. На внутреннем фронте. Москва. Айрис-пресс, 2003. 464с. с. 81–92.
 22. Оксенюк Р.Н. Вк.праця. с. 81.
 23. Николай Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения Москва, 2002 .
 24. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. // Волинська область// Гловна редакція Української Радянської енциклопедії. – Київ – 1970. 746с. с.62-63.
 25. Крип’яткевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ століття) / Упорядник Б.З.Якимович. – 4-те вид. змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. с.712., с.363.
 26. История гражданской войны в СССР: в 5 томах. — Т.1. Москва: Огиз (Государственное издательство «История гражданской войны»), 1935. — 350 с. с.283.
 27. Крип’яткевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Вк.праця с.364, 365.
 28. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - Київ: Либідь, 1995. Т. 2: Від середини XYII ст. до 1923 р. - 608 с.. с.465.
 29. Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — Москва, 2009. — с. 281.
 30. Халло Л., Солдатенков В. Співвідношення військових сил прибічників УНР та їхніх суперників на кінець 1917 – початок 1918 р. //Л.Халло, В.Солдатенко // Історія України. – 2001. – липень.
 31. Я.Тинченко. Офіцерський корпус армії УНР. Ел. варіант. Режим доступу - http://coollib.com/b/178327/read.
 32. Маланюк Є. Книга спостережень: Проза. Київ. Темпора.2004. с. 293.
 33. ДАВО. Ф.3, оп.1, Спр.1629 арк.75; В.Пясецький. Перші паростки відродження  (Історії Луцької української громади). Краєвид. Інформаційно-мистецьке видання. Листопад-грудень 2001 року. Ел.версія -  http://voub.at.ua/gazety/13.html.
 34. Дем’янюк О.Й. Волинь на фоні державотворчих процесів в УНР (жовтень – грудень 1917). // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 612. - с. 78-85., с.82.
 35. О.Леонов, И.Ульянов. Регулярная пехота 1855-1918. АСТ, Москва,1998, с.273.
 36. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.92.
 37. Там само, с.90.
 38. ДАВО. Ф.3. Оп.1 Спр.1629, арк.37.
 39. Минц И.И. История Великого Октября. В трех томах. 2-е издание. Т. 3. Москва., 1979. с. 352.
 40. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.90, 91.
 41. РГИА. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 122. Лист 14 оборот; Фонд 1327. Опись 1.1905 год. Дело 1 Лист 74-оборот.
 42. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред. В.Гончаренка. – Київ, 2003, с.68.
 43. Оксенюк Р.Н. Вк.праця. с.91, 92.
 44. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 375–377, 637; Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 108–109. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.89.
 45. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.92-94. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. // Волинська область. с.62.
 46. Базанов С.Н.  Великая война: как погибала Русская армия. 1917. ООО «Издательство «Вече», 2014. с.34
 47. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 369, 636–637; Дещинский Л.Е. Великий Жовтень на Волині – Львів: Вища школа, 1977. с. 180.
 48. Семен Киперман. О скромном герое Самуиле Медведовском. История еврейского героя.  Еженедельник "Секрет" (Иерусалим, Израиль).
 49. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 639.
 50. Оксенюк Р.Н. Вк.праця.с.95, 96.
 51. Юрій Крамар. Суспільно-політичні процеси на території Західної Волині в період Української революції 1917-1921 рр. // Волинські історичні записки. Зб.наук.праць. Т.5. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, 2010, с.71-76, с.73.
 52. Маланюк Є. Книга спостережень:Проза. Київ. Темпора.2004. с. 295.
 53. Дмитро Дорошенко. Історія України 1917-1923 рр. Том 1. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. с.194.
 54. Базанов С.Н.  Указ.соч.. с.52.
 55. Дещинський Л.Є. Вк.праця. с. 180.
 56. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 390, 631; Минц И.И. История Великого Октября. В трех томах. 2-е издание. Т. 3. Москва, 1979. с. 3
 57. Голуб П.А. Солдатские массы Юго-западного фронта в борьбе за власть Советов. Март 1917 — февраль 1918 г. Киев. 1958. С. 206.
 58. Базанов С.Н.  Указ.соч. с.53.
 59. Там само, с.35.
 60. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 640.
 61. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.97,98.
 62. Там само, с.101-102.
 63. Войсковые комитеты действующей армии. Март 1917 г. — март 1918 г. Москва, 1982. с. 441–443, 576.
 64. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917 — апрель 1918. Сборник документов и материалов. В трех томах. Т. 2. Киев. 1957. с. 526.
 65. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. с. 396.
 66. Головин H.H. Россия в Первой мировой войне. — Париж, 1939. Том.2. с.233.
 67. Там само.
 68. Там само, с.232-236.
 69. Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. // Волинська область. с.64.
 70. Оксенюк Р.Н. Вк.праця. с.94.
 71. Гузарський Юрій Станіславович у липні 1918 року - командувач «Південного Ярославльського фронту», війська якого жорстоко придушили антибільшовицьке повстання в Ярославлі, вимагав від вищого командування значної кількості артилерійських, в тому числі хімічних боєприпасів для ведення вогню по житловим кварталам, згодом начальник 15-ї стрілецької дивізії. Розстріляний 19.01.1919 за наказом Троцького за бунт в дивізії.
 72. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.103.
 73. Цитується за: Владислав Гончаров. 1917.  Разложение армии. Вече. Москва. 2010. Ел.варіант. Режим доступу: http://bookz.ru/authors/vladislav-gon4arov/1917-ra_174.html.
 74. Дещинський Л.Є Вк.праця. с.147.
 75. Михайло Лисий. Одна незаписана подія. // За Державність. Матеріяли до Історії Війська Українського. – Торонто: Український воєнно-історичний інститут. – Зб. 10, .200-203.
 76. Дем’янюк О.Й. Військово-політичні події у Волинській губернії наприкінці 1917 – на початку 1918 років. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі» 30-31 жовтня 2009 р.
 77. Оксенюк Р.Н. Вк.праця с.104.
 78. Ерёмин К.Г. Солдатские версты. Москва: Воениздат, 1960. с.85-86.
 79. Дмитро Дорошенко. Вк.праця. с.27-28.
 80. УСС у Володимирі 1916-17р. Журнал “Літопис Червоної Калини”, 1932 р., ч.5. с.18-21 с.18.
 81. Олександер Цинкаловський. Княжий город Володимир. Львів, 1935, с.86.
 82. Каліщук О.М. Представники галицької інтелігенції на Волині в роки Першої світової війни. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2000. - №3: Серія: Історичні науки. – с. 78.
 83. УСС у Володимирі 1916-17р. Журнал “Літопис Червоної Калини”, 1932 р., ч.5. с.18-21 с.18.
Категорія: 1. Буремний 1917. | Додав: voenkom (09.01.2018) | Автор: с
Переглядів: 42 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: